เกาะกระดาน

เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในทะเลตรัง โดยส่วนของเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นสวนยางและสวนมะพร้าวของเอกชนรวมทั้งร้านอาหารและที่พักที่เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว จุดเด่นของ เกาะกระดานคือมีหาดทรายที่ขาวละเอียดเนียนเหมือนแป้ง และน้ำทะเลที่ใสจนมองเห็นแนวปะการังซึ่งทอดยาว จากชายหาดด้านเหนือ จนถึงชายฝั่งและมีฝูงปลาทะเลหลากหลายสีที่แวกว่ายอยู่อย่างสวยงาม สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการโต้คลื่นนั้น ด้านหลังเกาะมีอ่าวเล็กๆที่มีคลื่นลูกโตม้วนสาดเข้าหาหาดเป็นระลอกๆเหมาะกับการเล่นกระดานโต้คลื่นมาก รอบเกาะมีชายหาดอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ “ชายหาดเกาะกระดาน” มีชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณด้านหน้าของชายหาดนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการังซึ่งทอดยาวตลอดแนวชายหาด จากหาดนี้สามารถมองเห็นเกาะลิบง เกาะแหวน เกาะมุก และเกาะเชือกได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม “ชายหาดอ่าวเนียง” หาดทรายมีความยาว 800 เมตร เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการัง “ชายหาดอ่าวไผ่” เป็นหาดทรายสีขาวแต่บริเวณด้านหน้าหาดไม่มีแนวปะการัง แต่สามารถชมความสวยงามของพระอาทิตย์ยามลับขอบฟ้าได้จากหาดนี้ “ชายหาดอ่างช่องลม” นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นเนินเพื่อชมพระอาทิตย์ตกได้ ซึ่งสามารถมองเห็นเกาะรอกได้อย่างชัดเจนด้วย