คำขวัญ

เมืองพระยารัษฎา : The cilt of Phraya Rasda
ชาวประชาใจกว้าง: broad hearted citizen
เมืองย่างรสเลิส: delicious roast pork
ถิ่นกำเนิดยางพารา: origin place of para rubber
เด่นสง่าดอกศรีตรัง: lovely Sri Trang Flower
ปะการังใต้ทะเล:beavtiful coral reef
เสน่หืหาดทรายงาม: Chamming Sandy beach
นำตกสวยตระการตา and wonderful watefalls