เกาะสุกร


ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะเหลียน ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 กม. ทางทิศใต้ของแหลมตะเส๊ะ
ลักษณะ เป็นเกาะขนาดใหญ่ มี 4 หมู่บ้าน จำนวนประชากรบนเกาะประมาณ 400 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำสวนยางและเกษตรกรรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เกาะสุกรเป็นที่พักผ่อน

จุดเด่น บรรยากาศสงบ ชาวบ้านมีความเป็นมิตร หาดทรายสวยงาม แตงโมอร่อย

การเดินทาง จากตัวเมืองตรัง โดยสารรถตู้ปรับอากาศตรัง-ปะเหลียน สู่ท่าเรือท่าข้าม มีเรืออกจากท่าเรือวันละ 2 เที่ยว คือ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที หรือไปลงเรือที่แหลมตะเส๊ะ กิ่งอ.หาดสำราญ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที โดยเช่าเหมาเรือไปเอง บนเกาะสุกรมีรถมอเตอร์ไซค์บริการ ราคาตามระยะทาง